Neradni dani i praznici u Mađarskoj 2021.

 

01.01.2021. Petak-Nova godina

15.03.2021. Nacionalni praznik: Godišnjica revolucije 1848. – 15. mart

04.04.2021. Uskrs – 2, 3, 4. i 5. april

01.05.2021. Praznik rada – 1. maj

23.05.2021. Duhovi – 23. i 24. maj

20.08.2021. Petak-  Sveti Stjepan - Szent István ünnepe -Dan Sv. Ištvana 

23.10.2021. Subota- Dan revolucije 1956. - 1956-os Forradalom Ünnepe

01. 11. 2021. Ponedjeljak-  Svi sveti - Mindenszentek

25. 12. 2021. Subota-Božić - Karácsony

26. 12. 2021. Nedelja- Prvi dan po Božiću - Karácsony másnapja

 

 

 

Neradni dani i praznici u Mađarskoj 2020.

01.01.2020.  Nova godina , srijeda

Nacionalni praznik: Godišnjica revolucije 1848. – 15. mart

Uskrs – 10-13. april

Praznik rada – 1. maj

Duhovi – 1. lipanj

20. 08. 2020. Sveti Stjepan - Szent István ünnepe -Dan Sv. Ištvana


23. 10. 2020. Dan revolucije 1956. - 1956-os Forradalom Ünnepe


01. 11. 2020. Svi sveti - Mindenszentek


25. 12. 2020. Božić - Karácsony


26. 12. 2020. Prvi dan po Božiću  - Karácsony másnapja 

Neradni dani i praznici u Mađarskoj 2019.

09. 06. 2019. Duhovi | Pünkösd
10. 06. 2019. Duhovski ponedjeljak | Pünkösd hétfő
20. 08. 2019. Sveti Stjepan | Szent István ünnepe
23. 10. 2019. Dan revolucije 1956. | 1956-os Forradalom Ünnepe
01. 11. 2019. Svi sveti | Mindenszentek
25. 12. 2019. Božić | Karácsony
26. 12. 2019. Prvi dan po Božiću | Karácsony másnapja