Nazivi mjeseca na njemačkom

Kategorija: Nazivi mjeseca

Januar  siječanj
Februar veljača
März     ožujak
April     travanj
Mai      svibanj
Juli      srpanj
August kolovoz
September rujan
Oktober     listopad
November studeni
Dezember prosinac

Nazivi mjeseca na engleskom

Kategorija: Nazivi mjeseca

Nazivi mjeseca na engleskom

1. January = Jan.
2. February = Feb.
3. March = Mar.
4. April = Apr.
5. May = May
6. June = Jun.
7. July = Jul.
8. August = Aug.
9. September = Sep.
10. October = Oct.
11. November = Nov.
12. December = Dec.

Nazivi meseca u godini na srpskom

Kategorija: Nazivi mjeseca

Nazivi meseca u godini na srpskom

Januar
Februar
Mart
April
Maj
Jun
Jul
Avgust
Septembar
Oktobar
Nevembar
Decembar

Latinski nazivi mjeseca

Kategorija: Nazivi mjeseca

Latinski nazivi mjeseca


Ianuarius
Februarius
Martius
Aprilis
Maius
Iunius
Iulius
Augustus
September
October
November
December

Nazivi mjeseca na slovenskom

Kategorija: Nazivi mjeseca

Nazivi mjeseca na slovenskom

Prosinec - januar Svečan-
februar Sušec
marec Mali traven
april Veliki traven
maj Rožnik
junij Mali srpan
julij Veliki srpan
avgust Kimavec
september Vinotok
oktober Listopad
november Gruden
december

Više članaka ...