Neradni dani i praznici u Mađarskoj 2020.

01.01.2020.  Nova godina , srijeda

Nacionalni praznik: Godišnjica revolucije 1848. – 15. mart

Uskrs – 10-13. april

Praznik rada – 1. maj

Duhovi – 1. lipanj

20. 08. 2020. Sveti Stjepan - Szent István ünnepe -Dan Sv. Ištvana


23. 10. 2020. Dan revolucije 1956. - 1956-os Forradalom Ünnepe


01. 11. 2020. Svi sveti - Mindenszentek


25. 12. 2020. Božić - Karácsony


26. 12. 2020. Prvi dan po Božiću  - Karácsony másnapja