Neradni dani i praznici u Mađarskoj 2021.

 

01.01.2021. Petak-Nova godina

15.03.2021. Nacionalni praznik: Godišnjica revolucije 1848. – 15. mart

04.04.2021. Uskrs – 2, 3, 4. i 5. april

01.05.2021. Praznik rada – 1. maj

23.05.2021. Duhovi – 23. i 24. maj

20.08.2021. Petak-  Sveti Stjepan - Szent István ünnepe -Dan Sv. Ištvana 

23.10.2021. Subota- Dan revolucije 1956. - 1956-os Forradalom Ünnepe

01. 11. 2021. Ponedjeljak-  Svi sveti - Mindenszentek

25. 12. 2021. Subota-Božić - Karácsony

26. 12. 2021. Nedelja- Prvi dan po Božiću - Karácsony másnapja